Histoire médiévale de l'Ordre du Temple

templiers le seceu de bernard histoire ordre du temple

 Remarque liminaire

Il s'agit d'un véritable texte fondateur du XII ème siècle qui appartient à l'époque de son saint rédacteur et non à la nôtre.

Laissons à l'histoire ce qui appartient à l'histoire !S. BERNARDI ABBATIS

   DE LAUDE NOVAE MILITIAE
AD MILITES TEMPLI
1/ version originale

Hugoni militi Christi, et magistro Militiae Christi, Bernardus Clarae-vallis solo nomine abbas, bonum certanem certare.

Selem, et secundo et tertio, ni fallor, petiisti a me, Hugo charissime, ut libi tuisque conimilitonibus scriberem exhortnationis sermonen; et adversus hoslilem tyrannidem, quia lanceam non liceret, stylum vibrarem : asserens vobis non parum fore adjutorii, si quos armis non possum, litteris animarem. Distuli sane aliquandiu : non quiod contemnenda videretur petilio, sed ne levis praecepsque culparetur assensio, si quod melius melior implere sufficeret, et praesumerem imperitus, et res admodum necessaria per me minus forte commoda redderetur. Verum videns me longa satis hujuscemodi exspectatione frustratum, ne jam magis nolle, quam non posse viderer, tandem ego quidem quod potui feci : leclor judicet, an satisfeci. Quanquam etsi cui forte aut minime placeat, aut non sufficiat; non tamen interest mea, qui tuae pro meo sapere non defui volunlati.

CAPUT PRIMUM

De laude novae militiae

Novum militiae genus ortum nuper auditur in terris, et in illa regione, quam olim in carne praesens visitavit Oriens ex alto : ut unde tunc in fortitudine manus suae tenebrarum principes exturbavit, inde et modo ipsorum satellites, filios diffidentiae, in manu fortium suorum dissipatos exterminet, faciens etiam nunc redemptionem plebis suae, et rursum erigens cornu salutis nobis in domo David pueri sui. Novum, inquam, militiae genus, et saeculis inexpertum : qua gemino pariter conflictu infaligabiliter decertatur, tum adversus carnem et sanguinem, tum contra spiritualia nequitiae in coelestibus. Et quidem ubi solis viribus corporis corporco fortiter hosti resistitur, id quidem ego tam non judico mirum, quam nec rarum existimo. Sed et quando animi virtute vitiis sive daemonis bellum indicitur, ne boc quidem mirabile, etsi laudabile dixerim, cum plenus monachis cernatur mundus. Caeterum cum uterque homo suo quisque gladio potenter accingitur, suo cigulo nobiliter insignitur ; quis hoc non aestimet omni admiratione dignissimum, quod adeo liquet esse insolitum? Impavidus profecto miles, et omni ex parte securus, qui ut corpus ferri, sic animum fidei lorica induitur. Ultrique nimirum munitus armis, nec daemonem timet, nec hominem. Nec vero mortem formidat, qui mori desiderat. Quid enim vel vivens, vel moriens metuat, cui vivere Christus cst, et mori lucrum ? Stat quidem fidenter libenterque pro Christo; sed magis cupit dissolvi, et esse cum Christo : hoc enim melius. Securi igitur procedite, milites, et intrepido animo inimicos crucis Christi propellite, certi quia neque mors, neque vita poterunt vos separare. a charitate Dei, quae est in Chrislo Jesu; illud sane vobiscum in omni periculo replicantes : Sive vivimus, sive morimur, Domini sumus (Itom. xiv, 8). Quam gloriosi revertuntur victores de praelio! quam beati moriuntur martyres in praelio! Gaude, fortis athleta, si vivis et vincis in Domino : sed magis exsulta et gloriare, si moreris et jungeris Domino. Vita quidem fructuosa, et victoria gloriosa : sed utrique mors sacra jure praeponitur. Nam si beati qui in Domino moriuntur, nunc multo magis qui pro Domino moriuntur?

Et quidem sive in lecto, sive in bello quis moritur, pretiosa erit sine dubio in conspectu Domini mors sanctorum ejus. Caeterum in bello tanto profecto pretiosior, quanto et gloriosior. 0 vita secura, ubi pura conscieutia! 0, inquam, vita secura, ubi absque formidine mors exspectatur, imo et exoptatur cum dulcedine, et excipiturcum devolione! 0 vere sancta et tuta militia, atque a duplici illo periculo prorsus libera.quo id bominum genus solet frequenter periclitari, ubi duntaxat Christus non est causa militandi. Quoties namque congrederis tu, qui militiam militas saecularem, timendum omnino, ne aut occidas hostem quidem in corpore, te vero in anina : aut forte tu occidaris ab illo, et in corpore simul, et in anima. Ex cordis nempe affectu, non belli eventu, pensatur vel periculum, vel victoria christiani. Si bona fuerit causa pugnantis, pugnae exitus malus exitus esse non poterit; sicut nec bonus judicabitur finis, ubi causa non bona, et intentio non recta praecesserit.Si in voluntate alterum occidemdi te potius occidi comigerit, moreris homicida. Quod si praevales, et voluntate superandi vel vindicandi fortee occidis hominem, vivis homicida. Non autem expedit sive mortuo, sive vivo; sive victori, sive victo, esse homicidam. Infelix victoria, qua superans hominen, succumbis vitio. Et ira tibi aut superbia dominante, frustra gloriaris de homine superato. Est tamen qui nec ulciscendi zelo, nec
vincendi typho, sed tantum evadendi remedio interficit hominem. Sed ne banc quidem bonam dixerim victoriam : cum de duobus malis, in corpore quam in anima mori levius sit (126). Non autem quia corpus occiditur, etiam anima moritur : sed anima, quae peccaverit, ipsa morietur.


CAPUT II.

De militia saeculari.

Quis igitur finis fructusve saecularis hujus, non dico, militiae, sed malitiae; si et occisor letaliter peccat, et occisus aeternaliter perit ? Enimvero, ut verbis utar Apostoli, et qui arat, in spe debet arare;et qui. triturat, in spe fructus percipiendi. Quis ergo, o milites, hic tam stupendus error, quis furor hic tam non ferendus, tantis sumptibus ac laboribus militare, stipendiis vero nullis,nisi aut mortis, aut criminis? Operitis equos sericis, et pendulos nescio quos panniculos loricis superinduitis;depingitis bastas, clypeos et sellas; frena et calcaria auro et argento, gemmisque circumornatis : et cum tanta pompa pudendo furore et impudenti stupore ad mortem properatis. Militaria sunt haec insignia, an muliebria potius ornamenta?Numquid forte hostilis mucro reverebitur aurum, gemmis parcel, serica penetrare non poterit? Denique, quod ipsi saepius certiusque experimini, tria esse praecipue necessaria praelianti, ut scilicet strenuus industriusque miles et circumspectus,sit ad se servandum, et expeditus ad discurrendum, et promptus ad feriendum : vos per contrarium in oculorum gravamen femineo ritu comam nutritis, longis ac profusis camisiis propria vobis vestigia obvolvitis, delicatas ac teneras manus amplis et circumfluentibus manicis sepelitis. Super hhaec omnia est, quod armati conscientiam magis terret, causa illa nimirun satis levis ac frivola, qua videlicet talis preasumitur et tam periculosa militia. Non sane inter vos aliud bella movet, litesque suscitat, nisi aut irrationabilis iracundiae motus, aut inanis gloriae appetitus,aut terrenae qualiscunque possessionis cupiditas. Talibus certe ex causis neque occidere, neque occumbere tutum est.


CAPUT III

De Militibus Christi. At vero Christi milites securi praeliantur praelia Domini sui, nequaquam metuentes aut de hostium caede peccatum, aut de sua nece periculum : quandoquidem mors pro Christo vel ferenda, vel inferenda, et nihil habeat criminis, et plurimum gloriae mereatur. Hinc quippe Cbristo, inde Christus acquiritur : qui ninirum et libenter accipit hostis mortem pro ultione ,et libentius praebet se ipsum militi pro consolatione. Miles, inquam, Christi securus interimit, interit securior. Sihi praestat cum interit, Chrislo cum interimit. Non enim sine causa gladium portat. Dei etenim minister est ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum. Sane cum occidit malefactorem, non homicida, sed, ut ita dixerim malicida, et plane Christi vindex in his qui male agunt, et defensor Christianorum reputatur,Cum autem occiditur ipse, non periisse, sed pervenisse cognoscitur. Mors ergo quam irrogat, Christi est lucrum : quam excipit, suum. In morte pagani cbristianus gioriatur, quia Cbristus glorificatur  in morte christiani, Regis liberalitas aperitur,cum miles remunerandus educitur. Porro super illo laetabitur justus cum viderit vindictam. De isto dicet homo : Si utique est fructus justo : utique est Deus judicans eos in terra (Psal. LVII,12). Non quidem vel Pagani necandi essent, si quo modo aliter possent a nimia infestatione seu oppressione fidelium cohiberi. Nunc autem melius est ut occidantur, quam certe relinquatur virga peccatorum super sortem justorum: ne forte extendant justi ad iniquitatem manus suas.

Quid enim? si percutere in gladio omnino fas non est Christiano, cur ergo praeco Salvatoris contentos fore suis stipendiis militibus indixit (Luc. III,14); et non potius omnem eis militiam-interdixit?Si autem (quod verum est) omnibus fas est, ad hoc ipsum divinitus  ordinatis, nec aliud sane quidquam melius professis; quibus, quaeso,potius,quam quorum manibus et viribus urbs fortitudinis nostrae Sion pro noslro omnium munimine retinetur? ut depulsis divinae transgressoribus legis, secura ingrediatur  gens justa, custodiens veritatem Secure proinde dissipentur gentes quae bella volunt,et abscindantur qui nos conturbant, et disperdantur de civitate Domini Omnes operantes iniquitatem, qui repositas in Jerosolymis cbristiani populi inaestimabiles divitias tollere gestiunt, sancta polluere. et haereditate possidere sanctuarium Dei. Exeratur ad publicolam.
gladius uterque fidelium in cervices inimicorum, ad destruendam omnem altitudinem extollentem se adversus scientiam Dei, quae est christianorum fides; ne quando dicant genles :ubi est Deus eorum? (Psal. CXIII 2.)
Quibus expulsis revertetur ipse in haereditatem domumque suam, de qua iratus in Evangelio, Ecce, inquit relinquetur vobis domus vestra deserta (Matth XXXIII, 38); et per prophetam ita conqueritur, Reliqui domum meam, dimisi haereditatem meam (Jerem.
XII, 7) : implebitque illud propheticum, Redemit Dominus populum suum, et liberavit eum : et venient et exsultabunt in monte Sion, et gaudebunt de bonis Domini (Jerem. XXXI, 11, 12). Laetare, Jerusalem, et  cognosce jam tempus visitationis tuae. Gaudete et laudate siimul, deserta Jerusalem, quia consolatus est Dominus populum suum, redemit Jerusalem;
paravit Dominus brachium suum sanctum in oculis omnium gentium Virgo lsrael, corrueras, et non erat qui sublevaret te. Surge jam, excutere de pulvere, virgo, captiva filia Sion. Surge, inquam, et sta in excelso, et vide jucunditatem quae venit tibi a Deo tuo. Non vocaberis, ultra 547 derelicta, et terra tua non vocabitur amplius desolata, quia
complacuit Domino in te, et terra tua inhabitabitur. Leva in circuitu oculos tuos et vide : omnes isti congregati sunt, venerunt tibi. Hoc tibi auxilium missum de sancto. Omino per istos libi jamjamque illa persolvitur antiqua promissio, Ponam te in superbiam saeculorum, gaudium in generatione et generationem, et suges lac gentium, et mammilla regum
lactuberis (lsa. LX,15, 16) : et item, Sicut mater consolatur filios suos, ita et ego consolabor vos, et in Jerusalem eonsolabimini (Isa.LXVI, 13). Videsne quam crebra veterum attestatione nova approbatur mililia, et quod sicut atidivimus,sic videmus in civitate Domini virtutum ? Dummodo sane spiritualibus « non praejudicet sensibus litteralis interpretatio, quominus scilicet speremus in aeternum, quidquid buic tempori significando ex Prophetarum vocibus usurpamus : ne per id quod cernitur, evanescat
quod creditur; et spei copias imminuat penuria rei, praesemtiumque attestatio sit evacuatio futurorum. Alioquin terrenae civitatis temporalis gloria non destruit coelestia bona, sed astruit; si tamen islam minime dubitamus illius tenere figuram, quae in coelis et mater nostra militantium, dicamus breviter Christi equitum

CAPUT IV
De conversatione Militum Christi
Sed jam ad imitationem seu ad confusionem nostrerum militum, non plane Deo, sed diabolo res et vitam ; qualiter in bello domine conversentur qua palam fiat, quantum ab invicem differant Deu saeculique militia. Primo quidem utrolibet disciplina non deest, obedentia ne quaquam contemnitur, quia, teste, Scriptura, et filius indisciplinatus peribit (Eccl XXII 3) ; et, peccatum est hariolandi repugnare, et quasi scelus odolatriae nolle asquiescere (1 Reg XV 23). Itur, et redirur ad nutum ejus qui praest : induitur quod ille Onaverit ; nec aliunde vestimentum seu alimentum prae sumitur. Et in victu et vestitu cayetur omne superfluum, soliu necessitati consulitur. Vibvitur plane in communi jucunda et sobria conversatione, absque uxoribus, et absque liberis. Et ne quid desit ex evangelica perfectione absque omni proprio habitant unius moris in domo una, solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis. Dicas universae multitudinis esse cor unum, et animam unam : ita quisque non omnino propriam sequi voluntatem, sed magis obsequi satagit imperanti. Nullo tempore aut otiosi sedent; aut curiosi vagantur : sed semper dum non procedunt (quod quidem raro contingit), ne gratis comedant panem, armorum seu vestimentorum vel inordinata  vel scissa resarciunt vel vetusta reficiunt, vel inordinata componunt, et quaeque postremo facienda magistri voluntas et communis indicit necessitas. Persona inter eos minime accipitur : defertur meliori, non nobiliori. Honore se invicem praeveniunt : alterutrum enera portant, ut sic adimpleant legem Christi. Verbum insolens, opus inutile, risus immoderatus, murmur vel tenue, sive susurrium ne quaquam, ubi deprehenditur, relinquitur inemendatum Scacos Mimos et magos, et fabulatores, scurrilesque cantilenas atque ludorum spectacula, tanquam vanitates et insanias falsas respuunt  et abominantur. Capillos tondent, scientes juxta Apostolum ignominiam esse viro, si coman nutrierit. Nunquam compti, raro loti, magis autem neglecto crime hispidi, pulvere foedi : lorica et caumate fusci.
Porro imminente bello, intus fide, foris ferro, non auro se muniunt : quatenus armati, et non ornati hostibus metum incutiant, noin provocent avaritiam. Equos habere cupiunt fortes et veloces, non tamen coloratos aut phaleratos : pugnam quippe, non pompam, victoriazm, sed non glotiam cogitantes, et studentes magis esse formidini quam admirationi. Deinde non turbulenti aut impetuosi, et quasi ex levitate praecipites, sed consulte atque cum omni cautela et providentia se ipsos ordinantes et disponentes in aciem, juxta quod de patribus scriptum est. Ver profecto Israelitae procedunt ad bella  pacifici.

At vero ubi ventum fuerit ad certanem, tum demum pristina lenitate postposita, tanquam si dicerent. Nonne qui oderunt te, domine, oderam et super inimicos tuos tabescebam ? (Psal. CXXXVIII, 21) irrunt in adversarios, hostes velut oves reputant ; nequaquam, etsi paucissimi, vel saem barbariem, vel numerosam multitudinem formidantes. Noverunt siquidem non de suis praesumere viribus, sed de virtute Domini sabaoth sprerare victoriam : cui miricum facile esse confidunt, juxta sententiam machabaei, concludi multos in manus paucorum, et non esse differentiam in cinspectu Deu coeli liberare in multis, et in paucis ; quia non in multitudine exercitus est Victoria belli, sed de coelo fortitudo est (Macch III 18, 19). Quod et freqentissime experti sunt, ita ut plerumque quasi persecutus sit nuus mille, et duo fugarint decem millia. Ita demique miro quodam ac singularinbmodo cernuntur et aguis mitiores et , teonibus ferociores, utb pene dubitem quid potius censeam appellandos, monachos videlicet, an milites : nisi quod utrumque forsan congruentius nominarim, quibus neutrum deesse cognoscitur, nec monachi mansuetudo, nec militis fortitudo. De qua re quid dicendum, nisi quad a Domino factum est istud, et est mirabile in oculis nostris? Tales sibi elegit Deus et collegit a finibus terrae ministros ex fortissimis Israel, qui veri lectulum Salomonis, sacrum scilicet sepulcrum, vigilanter fideliterque custodiant, omnes tenentes gladios, et ad bella doctissimi.

CAPUT V

De Templo

Est vero templum Jerosolymis, in quo pariter habitant, antiquo et famisissimo illi Salomonis impar quidem structura, sed non inferius gloria. Siquidem universa illius magnificentia in corruptibilitus auro et argento, in quadratura lapidum et varietate lignorum continebatur : hujus autem omnis decor et gratae venustatis ornatus, pia est habitantium religiositas, et ordinatissima conversatio. Illude variis extitit spectandum coloribus : hoc diversis virtutibus et santis actibus venerandum. Domum quippe Dei decet sanctitudo (Psal XCII, 5), qui non tam politis marmoribus, quam ornatis moribus delectatur, et puras diligit mentes super auratos parietes. Ornatur tanem hujus quoque facies Templi, sed armis, non gemmis et pro antiquis coronis aureis, circum pendentibus clypcis paries operitur ; pro candelabris, thuribulis, atque urceolis, domus undique frenis, sellis, ac lanceis communitur. Plane his omnibus liquido demonstrantibus, eodem pro domo Dei fervere milites zelo, quo ipse quondam militum Dux vehementissime inflammatus armata illa sanctissima manu, non tamen ferro, sed flagello, quod fecerat de resticulis, introivit in templum, negociantes expulit, nummulariorum effudit aes, et cathedras vendentium columbas evertit : indignissimum judicans, orationis domum hujuscemodi forensibus incestari. Tali proinde sui Regis permotus exemplo devotus exercitus, multo sane indignius, longeque intolerabilius arbitrans sancta pollui ab infidelibus, quam a mercatoribus incestari, in domo sancta cum equis et armis commoratur ; tanque ab ipsa, quam a caeteris sacris omni infidelitatis spurca et tyrannica rabie propulsata, ipsi in ea die noctuque tam honesti quam utilibus officiis occupantur. Honorant certatim Dei templum sedulis et sinceris obsequiis jugi in eo devotione immolantes, non quidem veterum ritu pecudum carnes, sed vere hostias pacificas, fraternam dilectionem, devotam subjectionem, volumtariam paupertem.

Haec Jerosolymis actitantur, et orbis excitatur. Audiunt insulae, et attendunt populi de longue, et ebuliunt ab Oriente et Occidente, tanquam torrens inundans gloriae gentium, et tanquam fluminis impetus laeficans civitatem Dei. Quodque cernitur jucundius, et agitur commodius, paucos admodum in tanta multitudine hominum illo confluere videas, nisi utique sceleratos bet impios, raptores et sacrilegos, homicidas, perjuros, adulteros ; de quorum profecto perfectione sicut duplex quoddam constat provenire bonum, ita duplicatur et gaudium ; quandoquidem tam suos de suo discessu laetificat, quan illos de adventu quibus subvenire festinant. Prosunt quippe utrobique, non solum utique istos tuendo sed etiam illos jam non opprimendo. Itaque laetatur Aegyptus in profectione eorum, cum tamen de protectione eorum nihilominus laetetur mons Sion et exsultent filiae Judae. Illa quidem se de manu eorum, ista magis in manu eorum liberari se merito gloriatur. Illa libenter amittit crudelissimos sui vastatores : ista cum gaudio suscipit sui fidelissimos defensores ; et unde ista dulcissime consolatur, inde illa aeque saluberrime desolatur. Sic Christus, sic novit ulcisci in hostes suos, ut non solum de ipsisi, sed per ipsos quoque frequenter soleat tanto gloriosius, quanto et potentius triumphare. Jucunde sane et commode : ut quos diu pertulit oppugnatores magis jam propugnatores habere incipiat ; faciatque de hoste militem, qui de saulo quondam persecutore fecit Paulum praedicatorem (Act. 9). Quamobrem non miror, si etiam superna illa curia, juxta testimonium Salvatoris, exsultat magis super uno paccatore poenitentiam agente, quam super plurimis justis qui non indigent poenitentia, dum peccatoris et maligni tantis procul dubio prosit conversio, quantis et prior nocureat conversatio.

Salve igitur, civitas sancta, quam pse sanctificavit sibi tabernaculum suum Altissimus, quo tanta in te et per te generatio salvaretur. Salve, civitas Regis magni, ex qua nova et jucunda mundo miracula nullis pene temporibus defuere ab initio. Salve, domina gentium, princeps provinciarum, Patriarcharum possessio, Prophetarum mater et Apostolorum, initiatrix fidci, gloria populi christiani,quam Deus semper a principio propterea passus est oppugnari, ut viris forlibus sicut virtutis, ita fores occasio et salutis. Salve, terra promissionis, quae olim fluens lac et mel tuis duntaxat habitatoribus, nunc universo orbi remedia salutis, vitae porrigis alimenta. Terra, inquam, bona et optima, quae in fecundissimo illo sinu luo ex arca paterni cordis coeleste granum suscipiens, tantas ex superno semine martyrum segetes protulisti,et nihilominus ex reliquo omnium fidelium genere fructum fertilis gleba tricesimum, et sexagesimum, et centesimum super omnem terram multipliciter procreasti. Unde et de magna multitudine dulcedinis tuae jucundissime satiati et opulentissime saginati, memoriam abundantiae suavitatis tuae ubique eructant qui te viderunt, et usque ad extremum terrae magnificentiam gloriae tuae loquuntur eis qui te non viderunt, et enarrant mirabilia quae in te fiunt. Gloriosa dicta sunt de te civitas Dei: sed jam ex his quibus affluis deliciis, nos quoque pauca proferamus in medium, ad laudem et gloriam nominis tui.

CAPUT VI

De Bethlehem

Habes ante omnia in refectione animarum sanctarum Bethlehem donum panis, in qua primum is qui de coelo descenderat , pariente Virgine panis vivus apparuit. Monstratur piis ibidem jumentis praesepium, etl in praesepio fenum de prato virginali, quo vel sic cognoscat bos possessorem et asinus praesepe Domini sui. Omnis quippe caro fenum, et omnis gloria ejus ut flos feni (Isai. XL, 6). Porro homo quia suum, in quo factus est, honorera non intelligendo, comparatus est jumenlis insipientibus, et similis factus est illis (Psal. XLVIII,15); Verbum panis Angelorum factum est pabulum jumentorum, ut habeat carnis fenum quod ruminet, qui verbi pane vesci penitus dissuevit: quousque per hominem Deum priori redditus dignitati, et ex pecore rursus conversus in hominem,cim Paulo dicere possit, Elsi cognovimus Christum secundum carnem, sed nunc jam non novimus (11 Cor. v,.16). Quod sane non arbitror quempiam dicere posse veraciter, nisi qui prius cum Petro ex ore Yeritatis illud itein audierit: Verba quae ego locutus sum vobis, spiritus et vita sunt ; caro autem non prodest quidquam (Joan. VI, 64). Alioquin qui in verbis Christi vitam invenit, carnem jam non requirit, et est denumero.beatorum qui non viderunt et crediderunt(Joan. XX, 29). Nec enim opus esu vellaclis poculum, nisi parvulo; vel feni pabulum, nisi mique jumento. Qui autem non offendit in verbo, ille perfectus est vir, solido plane vesci cibo idoneus: et, licet in sudore vultus sui, panem verbi comedit, absque offensione.Sed et securus ac sine scandalo loquitur Dei sapientiam duntaxat inter perfectos, spiritualibus spiritualia comparans, cum tamen in fantibus sive pecoribus cautus sit pro capu quidem corum proponere tautummodo Jesum Christum, et hunc crucifixum. Unus tamen idemque cibus ex coe lestibus pascuis suaviter quidem et ruininatur a pecore,et manducatur ab homine; et viro vires, et parvulo tribuit nutrimentum.

CAPUT VII

De Nazareth

Cernitur et Nazareth, quae interpretatur flos,in qua is qui natus in Bethlehem erat, tanquam fructus in flore coalescens, nutritus est Deus infans:ut floris odor fructus saporem pracederet, ac de naribus Prophetarum, faucibus se Apostolorum liquor sanctus infunderet; Judaeisque tenni odore contentis, gustu solido reficeret Christianos. Senserat tamen hunc florem Nathanael, quod super omnia aromata suave redoIeret.Unde et aiebat : A Nazareth potest aliquid boni exse? Sed nequaquam sola contentius fragrantia, respondentem sibi, Veni et vide (Joan.I, 46), Philippum secutus est. Imo vero mirae illius suavitatis adinodum respersione delectatus, haustuque boni odoris factus saporis avidior,odore ipso duce,ad fructum usque sine mora pervenire curavit, cupiens plenius experiri quod tenuiter praesenserat, prasensque degustare quod odoraverat absens. Videamus et de olfactu Isaac, ne forte aliquid,quod pertineat ad haec ipsa quae in manibus sunt, portenderit. Loquitur de illo Scriptura sic: Statimque ut sensit vestimentorum ejus fragrantiam (haud dubium quin Jacob), Ecce, inquit,odor filii mei sicut odor agri pleni, cui benedixit Dominus (Gen. XXVII, 27). Vestimenti fragrantiam sensit, sed vesliti praesentiam non agnovit: soloque vestis tanquam floris odore, forinsecus delectatus quasi fructus interioris dulcedinem non gustavit, dum et electi filii simul et sacramenti fraudatus cognitione remansit. Quo spectat hoc? Vestimentum profecto spiritus, littera est et caro Verbi. Sed ne nunc quidem Judaeus in carne Verbum, in homine seit deitatem; nec sub tegmine litierae sensum pervidet spiritualem : forisque palpans haedi pellem, quae simililudinem majoris, hoc est primi et antiqui peccatoris, expresserat, ad nudam non pervenit veritatem. Non sane in carne peccati, sed in similitudine carnis peccati, qui peccatum non facere, sed tollere veniebat, apparuit, ea scilicet de causa quam ipse non taeuit, ut qui non vident videant, et qui vident caeci fiant (Joan. IX, 39). Hac ergo similitudine deceptus Propheta, caecus hodieque, quem nescit benedicit, dum quem lectitat in libris, ignorat et in miraculis: et quem propriis attrectat manibus, ligando, flagelfando, colaphizando, minine tamen vel resurgentem [al. resurgendo] intelligit. Si enim cognovissent,nunquam Dominum gloriae crucifixissent (I Cor.II, 8). Percurramus succincto sermone et caetera loca sancta, et si non omnia, saltem aliqua : quoniam quae admirari per singula non sufficimus, libet vel insigniora, et ipsa breviter , recordari.

CAPUT VIII


De monte Oliveti et valle Josaphat

Ascenditur in montem Oliveti, descenditur in vallem Josaphat: ut sic divitias divinae misericordiae cogites.quotenus horrorem judicii nequaquam dissimules ; quia etsi in multis miserationibus suis multus est ad ignoscemdum, judicia tamen ejus nihilominus abyssus multa, quibus agnoscitur valde omnino terribilis super filios hominum. Daviddenique qui montem Oliveti demonstrat, dicens, Homines et jumenta salvabis, Domine, quemadmodum multiplicasti misericordiam ,Deus etiam judicii vallem in eodem psalmo commemorai, dicens. Non veniat mihi inquiens, per superbiae, et manus peccatoris non moveatme (Psal. XXXV, 7,12).Cujus et praecipitium se omnino perhorrescere fatetur, cum in alio psalmo ita loquitur, orans : Confige timore tuo carnes meas, a judiciis enim tuis timui (Psal. CXVIII, 120). Superbus in hanc vallem corruit, et conquassatur : humilis descendit, et minime periclitatur. Superbus excusat peccatum suum : humilis accusat, sciens quia Deus non bis judicat in idipsum; et quod si nosmetipsos judicaverimus, non utque judicabimur (I Cor.XI.31). Porro superbus non attendens quam horrendum sit incidere in manus Dei viventis, facile prorumpit in verba malitiae excusandas excusationes in peccatis. Magna revera malitia, tui te non misereri, et solum post peccatum remedium confessionis a te ipso repellere, ignemque in sinu tuo involvere potius, quam excutere, nec praebere autem consilio Sapientis qui ait: Miserere animae tuae placens Deo (Eccli. XXX, 24). Proinde qui sibi neqnam,cui bonus ? Nunc judicium est mundi, nunc princeps hujus mundi ejicietur foras (Joan. 12, 31), hoe est de corde tuo, si te tamen humiliando ipse dijudicas. Erit judicium caeli, quando ipsum vocabutur caetum desursum, et terra discernere populum suum (Psal. XLIX,4) : in quo sane timendum, ne projiciaris tu cum ipso,et angelis ejus, si tamen inventus fueris injudicatus. Alioquin spiritualis homo, qui omnia dijudicat, ipse a nemine judicabitur (1 Cor. II, 15). Propter hoc ergo judicium incipit a domo Dei, ut suos, quos novit judex, cum venerit inveniat judicatos : et jam nil de eis habeat judicare, quando videlicet judicandi sunt hi qui in labore hominum non sunt, et cum hominibus non flagellantur (Psal. LXXII, 5).

CAPUT IX

De Jordane

Quam laeto sinu Jordanis excipit Christianos, qui se Christi gloriatur consecratum baptismate! Mentitus est plane Syrus ille leprosus, qui nescio quas Damasci aquas aquis praetulit lsraelis (4 Reg.V 12), cum Jordanis nostri devotus Deo famulatus toties probatus exstiterit, sive quando Eliae, sive quando Elissaeo (IV Reg. II), sive etiam (ut anliquius aliquid recolam) quando Josue et omni populo simul, impetum mirabiliter inhibens, sicum in se transitum praebuit (Josue. III). Denique quid in fluminibus isto eminentius, quod ipsa sui Trinitas quadam evidenti praesentia dedicavit? Pater auditus, visus Spiritus sanctus, Filius est et baptizatus. Merito proinde ipsam: ejus virtutem, quam Naaman ille consulente propheta sensit in corpore (IV Reg. V, 14), jubeute Christo universus quoque fidelis populus in anima experitur.

CAPUT X

De loco Calvariae.

Exitur etiam in Calvariae locum, ubi verus Elisaeus ab. insensatis pueris irrisus, risum suis insinuavit aeternum, de quibus ait: Ecce ego, et pueri mei, quot mihi dedit Dominus (Isai. VIII, 18).Boni pueri, quos per contrarium illorum malignantium ad laudem excilat Psalmita, dicens, Laudate,pueri, Dominum, laudale nomen Domini (Psal. CXII 1), quatenus in ore sanctorum infantium et lac- tentium perficeretur laus, quae ex ore defecerat invidorum, eorum utique, de quibus queritur ita : Filios enutrivi et exaltavi, ipsi autem spreverunt me (lsai.I, 2). Ascendit itaque crucem calvus noster» mundo pro mundo expositus: et revelata facie ac discooperta fronte purgationem peccatorum faciens, probrosae et austerae mortis tam non erubuit ignominiam, quam nec poenam exhorruit, ut nos opprobrio sempiterno eriperet, restitueret gloriae. Nec mirum. Quid enim erubesceret, qui ita lavit nos a peccatis, non quidem ut aqua diluens et retinens sordes, sed veluti solis radius desiccans et retinens puritatem ? Est quippe Dei sapientia ubique attingens propter munditiam suam.

CAPUT XI

De Sepulcro

Inter sancta ac desiderabilia loca sepulcrum tenet quodammodo principatum, et devotionis plus nescio quid sentitur, ubi mortuus requievit, quani ubi vivens conversatus est; atque amplius movet ad pietatem mortis, quam vitae recordatio. Puto quod illa austerior, haec dulcior videatur : magisque infirmitati blandiatur humanae quies dorinitionis, quam labor conversationis; mortis securitas, quam vitae rectitudo. Vita Christi, vivendi mihi regula exstitit: mors, a morte redemptio. Illa vitam instruxit, mortem ista destruxit. Vita quidem laboriosa, sed mors pretiosa; utraque vero admodum necessaria. Quid enim Christi prodesse poterat, sive mors nequiter Viventi, sive vita damnabiliter. Morienti ? Nunquid denique aut mors Christi etiam nunc male usque ad mortem viventes a morte aeterna liberat, aut ,mortuos ante Christum sanclos patres vitae sanctitas liberavit ? sicut scriptum est, Quis est homo qui vivet, et non videbit mortem , eruet animam suam de manu iuferi? (Psal. LXXXVIII 49,) Nunc ergo quia utrumque nobis, pariter necessarium erat, et pie vivere, et secure mori ; et vivendo vivere docuit, et mortem moriendo securam reddidit : quoniam quidem resurrecturus occubuit, et spem fecit morientibus resurgendi. Sed addidit et tertium beneficium cum etiam peccata donavit, sine quo utique caetera non valebant. Quid enim (quantum quidem ad veram summanque beatitudinem spectat) quantalibet vitae rectitudo seu longitudo prodesse poterat illi, qui vel solo originali peccato teneretur adstrictus? Peccatum quippe praecessit, ut sequeretur mors : quod sane si cavisset homo, mortem non gustasset in aeternam.

Peccando itaque vitam amisit, et mortem invenit: quoniam quidem et Deus ita praedixerat,et justum profecto erat, ut si peccaret homo, moreretur. Quid namque justius poterat quam recipere talionem ? Vita siquidem Deus animae est, ipsa corporis. Peccando voluntarie, volens perdidit vivere: nolens perdat et vivificare. Sponle repulit vitam cum vivere noluit ; non valeat eam dare cui,vel quatenus voluerit. Noluit anima regi a Deo : non queat regere corpus. Si non paret superiori,inferiori cur imperet ? Invenit Conditor suam sibi rebellem creaturam : inveniat anima suam sibi rebellem pedissequam. Transgressor inventus est homo divinae legis : inveniat et ipse aliam legem in membris suis, repugnantem legi mentis suae, et captivantem se in legem peccati (Rom. VII, 23).Porro peccatum, ut scriptum est, separat inter nos et Deum (Isai. LIX, 2) : separet proinde etiam mors inter corpus nostrum et nos. Non potuit dividi a Deo anima nisi peccando, nec corpus ab ipsa nisi moriendo. Quid itaque austerius pertulit in ultione, ad solum passa a subdito, quod praesumpserat in auctorem ? Nihil profecto congruentius, quam ut mors operata sit mortem, spiritualis corporalem, culpabilis poenalem, voluntaria necessariam.

Cum ergo hae gemina morte secundum utramque naturam homo damnatus fuisset, altera quidem spirituali et voluntaria, altera corporali et necessaria; utrique Deus homo una sua corporali ac voluntaria benigne et potenter occurrit, illaque una sua nostram utramque damnavit. Merilo quidem: nam ex duabus mortibus nostris, cum altera nobis in culpae meritum, altera in poenae debitum reputaretur ; suscipiens poenam, et nesciens culpam, dum sponte et tantum in corpore moritur et vitam nobis, et justitiam promeretur. Alioquin si corporaliter non pateretur, debitum non solvisset: si non voluntarie moreretur, meritum mors illa non babuisset. Nunc autem si, ut dictum est mortis meritum est peccatum et peccati debitum mors; Christo remittente peccatum, et moriente pro peccatoribus, profecto jam nullum est meritum, et solutum cst debitum.

Caeterum unde scimus, quod Christus possit peccata dimittere: Hinc procul dubio, quia Deus est, et quidquid vult, potest Unde autem et quod Deus sit? Miracula probant. Facit quippe. opera, quae nemo alius facere possit :ut taceam oracula Prophetarum necnon et paternae vocis testimonium elapsae coelitus ad ipsum a magnifica gloria. Quod si Deus pro nobis, quis contra nos? Deus qui justificat, quis est qui condemnet? Si ipse est et non alius, cui quotidie confitemur dicentes : Tibi soli peccavi (Psal. L,6); quis melius, imo quis alius remittere potest quod in cum peccatum est ? Aut quomodo ipse non potest qui omnia potest ? Denique ego quod in me delinquitur valeo, si volo, donare : et Dens non queat in se commissa remittere? Si ergo peccata remittere et possit, omnipotens, et solus possit, cui soli peccatur; beatus profecto, cui non imputabit ipse peccatum. Itaque cognovimus, quod pcccata Christus divinitatis suae potentia valuit relaxare.

Porro jam de voluntate quis dubitet ? Qui enim nostram et induit carnem, et subiit mortem; potas, suiam nobis negabit justitiam ? Voluntarie incarnatus,voluntarie passus, voluntarie crucifixus, solam a nobis retinebit justitiam ? Quod ergo ex deitate constat illum potnisse, ex humanitate innotuit et voluisse.Sed unde rursum confidimus, quod mortem abstulit?Hinc plane, quod eam ipse qui non meruit, pertulit. Qua enim ratione iterum exigeretur a nobis.quod pro nobis ille jam solvit ? Qui peccati meritum inlit, suam nobis donando justitiam ; ipse mortis debitum solvit et reddidit vitam. Sic namque mortua morte revertitur vita, quemadmodum ablato peccato redit justitia. Porro mors in Christi morte fugatur, et Christi nobis justitia umputatur. Verum quomodo mori potuit qui Deus erat? Quoniam nimirum et homo, erat. Sed quo pacto mors hominis illius pro altero valuit? Quia et justus erat. Profecto namque cum homo esset, potuit mori; cum justus, non debuit gratis. Non quidem peccator mortis sufficit solvere debitum pro altero peccatore, cum quisque , moriatur pro se. Qui autem mori pro se non habet,nunquid pro alio frustra debet ? Quanto sane indignius moritur qui mortem non meruit tanto is justius pro quo moritur, vivit.

Sed quae, inquis, justitia est, ut innocens moriatur pro impio ? Non est justitia, sed misericordia., Si justitia esset, jam non gratis, sed ex debito moreretur. Si ex debito, ipse quidem moreretur : sed is pro quo moreretur, non viveret. At vero si justititia non est, non tamen contra justitiam est. Alioquin et justus, et misericors simul esse non posset,Sed etsi justus non injustus pro peccatore satisfacere valeat, quo tamen pacto etiam unus pro pluribus ? Etenim satis esse videretur ad justitiam, si unus uni moriens vitam restituat Iluic jam respondeat Apostolus. Sicut enim, inquit per unius delictum, in omnes homines, in condemnaliuneth et per unius justitiam, in omnes homines, in condemnationem. Sic et per unius justitiamin omnes homines in justificationem vitae. Sicut enim per inobedientiam unjus hominis peccatores constituti sunt multi ita et per unius hominis obedentium justi constituentur multi (Rom V 18, 19). Sed forte unus pluribusjustitiam quidem restituere potuit, vitam non potuit. Per unum ait, hominem mors, et per unum hominem vita.Sicut enim in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo omnes vivificabuntur (I Cor.XV 21, 22).

Quid enim ? Unus peccavit, et omnes tenentur rei; et unius innocentia soli reputabitur uni [al. innocenti] ? Unius peccatum omnibus operatum est mortem, et unius justitia uni vitam restituet ?Itane Dei justitia magis ad condemnandum, quam ad restaurandum valuit? Aut plus potuit Adam in in malo, quam Christus in bono? Adae peccatum. imputabitur.mihi, et Christi justitia non perlinebit ad me?lllius me inobedientla perdidit, et hujus obedientia non proderit mihi ?

Sed Adae,inquis, delictum merito omnes contrahimus, in quo quippe omnes peccavimus : quoniam cum peccavit, in ipso eramus, et ex jesus carne per carnis concupiscentiam geniti sumus. Atqui ex Deo multo germanius secundum spiritum nascimur, quam secundum carnem ex Adam; secundum quem etiam spiritum longe ante fuimus in Christo, quam, secundum carnem in Adam : si tamen et nos inter illos numerari confidimus, de quibus Apostolus, Qui elegit not, inquit, in ipso (haud dubium quin Pater in Filio) ante mundi contitutionem (Ephe. I, 4). Quod autem etiam ex Deo nati sunt, testatur evangelista Joannes, ubi ait, Qui non ex sanguinius, neque ex voluntate carnis, neque ex vuluntate viri, sed ex Deo nati sunt (Joan.I, 13) : item ipse in Epistola, Omnis qui natus est ex Deo, non peccat ,quia generatio coelestis conservat eum (1 Joan. III, 9). At carnis traducem, ais, carnalis testatur concupiscentia : et peecatum quod in carne sentimus, manifeste probat, quod secundum carnem de carne peccatoris descendimus. Sed enim nihilominus spiritualis illa generatio, non quidem in carne sed in corde sentitur ab his duntaxat qui in paulo dicere possunt, Nos autem sensum Christi habemus (l Cor. II, 16); in quo et eatenus profecisse se sentiunt, ut et ipsi cum omni fiducia dicant, Ipse enim spiritus testimonium reddit spiritui nostro, quod sumus filii Dei (Rom. VIII 16): et illud. Nos autem non spiritus hujus mundi accepimus, sed spiritum qui ex Deo est, ut sciamus quae a Deo donata sunt nobis (I Cor. II,12). Per spiritum ergo qui ex Deo est, charitas diffusa est in cordibus nostris: sicut et per carnem quae est ex Adam manat concupiscentia nostris insita membris. Et quomodo ista quae a progenitore corporum descendit, nunquam in hac vita mortali a carne recidit; sic illa procedens ex Patre spirituum, ab inlentione filiorum duntaxat perfectorum nunquam excidit.

Si ergo ex Deo nati, et in Christo electi sumus quaenam justitia est, ut plus noceat humana. Atque Aerrena, quam valeat divina coelestisque generatio; Dei electionem vincat carnalis successio,et aeterno ejus proposito carnis praescribat temporaliter traducta concupiscentia? Quinimo si per uiiura hominem mors, cur non multo magis per unum, et illum hominem vita? Et si in Adam omnes morimur, cur non longe poteutius in Christo omnes vivificabimur? Denique non sicut delictum, ita et donum. Nam judicium ex uno in condemnationem; gratia autem ex multis delictis in justificationem (Rom V, 15, 16) Christus igitur et peccata dimitere potuit, cum Deus sit; et mori, cum sit homo; et mortis moriendo solvere debitum, quia justus; et omnibus unus ad justitiam vitamque sufficere, quandoquidem et peccatum, et mors ex uno in omnes processerit.

Sed hoc quoque necessarie omnino provisum est, quod dilata morte homo inter homines dignalus est aliquandiu conversari: quatenus crebris et veris locutionibus ad invisibilia excitaret, miris operibus astrueret ftdem,rectis moribus instrueret. Ltaque in oculis hominum Deus homo sobrie, et juste, et pie conversatus, vera locutus, mira operatus, indigna passus, in quo jam defuit nobis ad salutem? Accedat et gratia remissionis peccatorum, hoc est, ut gratis peccata dimittat: et opus prelecto nostrae salutis consumatum est. Non autem metuendum , quod donandis peccatis aut potestas Deo, aut voluntas passo, et tanta passo pro peccatoribus desit: si tanem solliciti inveniamur digne, ut oporet, et imitari exempla, et venerari miracula; doctrinae quoque non existamus increduli, et passionibus non ingrati.

Itaque totum nobis de Christo valuit, totum salutiferum, totumque necessarium fuit, nec minus profuit infirmitas quam majestas: quia etsi ex deitatis potentia peccati jugum jubentosubmovit, ex carnis tanem infirmitate mortis jura moriendo concussit. Unde pulchre ait Apostolus: Quod infirmum est Dei, forlius est hominibus. Sed et illa ejus stultitia , per quam ei placuit salvum facere mundum, ut mundi confutaret sapientiam, confunderet sapientes ; quod videlicet cum in forma Dei esset, Deo aequalis, semetipsum exinanivit formam servi accipiens; quod dives cum essei propter nos egenus factus est, de magno parvus, de celso humilis, infirmus de potente; quod esuriit, quod sitiit, quod fatigatus est in itinere, et caetera quae passus est voluntate, non necessitate : baec ergo ipsius quaedam stultitia, nonne fuit nobis via prudentiae, justitiae forma, sanctitatis exemplum ? Ob boc item Aposlolus : Quod stultum est, inquit, Dei, sapientius est hominibus (1 Cor. I , 25). Mors ergo a morte, vita ab errore, a peccato gratia liberavit. Et quidem mors per justitiam suam peregit victoriam : quia justus exsolvendo quae non rapuit, jure omnino quod amiserat recepit. Vita vero quod ad se pertinuit per sapientiam adimplevit, ; quae nobis vitae et disciplinae documentum ac speculum exstitit. Porro gratia ex illa , ut dictum est, potestate peccata dimisit, qua omnia quaecunque i voluit, fecit. Mors itaque Christi, mors est meae mortis : quia ille mortuus est, ut ego viverem. Quo , pacto enim jam non vivat, pro quo moritur Vita? Aut quis jam in via morum , seu rerum notitia errare timebit duce Sapientia? Aut unde jam reus tenebitur, quem absolvit Justitia? Vitam quidem se ipse perhibet in Evangelio : Ego sum inquiens, vita (Joan. XIV 6). Porro duo sequentia testatur Apostolus dicens : Qui factus est nobis justitia et sapienta a Deo Patre (I Cor. 1, 30).

Si ergo lex spiritus vitae in Christo Jesu liberavit nos a lege peccati et mortis, utquid adhuc morimur, et non statim immortalitate vestimur? Sane ut Dei veritas impleatur. Quia enim misericordiam et veritatem diligit Deus (Psal. LXXXIII,12), necesse est mori quidem hominem , quippe quod praedixerat Deus : sed a morte tamen resurgere, ne obliviscatur misereri Deus. lta ergo mors etsi non perpetuo dominatur, manet tamen propter veritatem Dei vel ad tempus in nobis : quemadmodum peccatum , etsi jam non regnat in nostro mortali corpore, non tamen deest penitus nobis. Proinde Paulus ex parte quidem liberatum se a lege peccati et mortis gloriatur; sed rursum se utraque nihilominus lege aliqua gravari ex parte conqueritur, sive cum adversus peccatum miserabiliter clamat, Invenio aliam legem in membris meis (Rom. VI, 23) et caetera; sive cum ingemiscit gravatus, haud dubium quin lege mortis , redemptionem exspectans corporis sui (Rom., VIII, 23).

Sive itaque haec, sive alia quaecunque in hunc modum, prout in talibus in suo quisque abundat sensu, ex occasione sepulcri christianis sensibus suggerantur : puto quod non mediocris dulcedo devotionis infundatur cominus intuenti; nec parum proticitur cernendo etiam corporalibus oculis corporalem locum dominicae quetis. Etsi quippe jam vacuum sacris membris, plenum tamen nostris et jucundis admodum sacramentis. Nostris, inquam , nostris, si tamen tam ardenter amplectimur , quam indubitanter tenemus quod Aposlolus ait: Consepulti enim tumus per Baptismum in mortem, ut quomodo surrexit Christus a mortuis per gloriam Patris, ita et nos in novitate vitae ambulemus. Si enim complantati facti sumus similitudini mortis ejus, simul et resurrectionis erimus (Rom. VI, 4, 5). Quam dulce est peregrinis post multam longi itineris fatigationem, post plurima terrae marisque pericula, ibi tandem quiescere, ubi et agnoscunt suum Dominum quievisse ! Puto jam prae gaudio non sentiunt viaelaborem , nec gravanem reputant expensarum; sed tanquam laboris praemium, cursusve bravium assecuti, juxta Scripturae senlentiam gaudent vehementer cum invenerint sepulcrum (Job.III, 22). Nec casu vel subito, aut veluti lubrica popularis favoris opinione, id tam celebre nomen sepulcrum nactum esse putetur, cum hoc ipsum tantis retro temporibus Isaias tam aperte praedixerit: Et erit, inquit. in die illa radix Jesse, qui stat in signum populorum, ipsum gentes deprecabuntur, et erit sepulcrum ejus gloriosum (lsa. XI, 10). Revera ergo impletum cernimus quod legimus prophetatum, novum quidem intuenti, sed legenti antiquum : ut sic adsit de novitate jucunditas, ut de vetustate non desit auctoritas. Et de sepulcro ista sufficiant.

CAPUT XII


De Bethphage

Quid de Belhphage dicam, viculo sacerdotum, qem pene praeterieram, ubi et confessionis sacramentum, et sacerdotalis ministerii mysterium continetur? Bethphage quippe Domus buccae interpretatur. Scriptum est autem : Prope est verbum in ore tuo, et in corde tuo (Deut. xxx, 14). Non in altero tantum, sed simul in utroque verbum babere menmineris. Et quidem verbum in corde peccaioris operatur salutiferam contritionem : verbum vero in ore noxiam tollit confusionem, ne impediat necessariam confessionem. Ait enim Scriptura : Est pudor adducens peccatum, et est pudor adducens gloriam (Eccli. IV, 25). Bonus pudor est, quo peccasse, aut certe peccare confunderis : et omnis licet humanus arbiter forte absio, divinum tamen quam humanum tanto verecundius revereris aspectum, quanto et Verius Deum quam hominem cogitas puriorem [al. pracsentiorem] : tantoque eum gravius offendi a peccante, quanto constat longius ab illo esse omne peccatum. Hujuscemodi procul dubio pudor fugat , opprobrium, parat gloriam, dum aut peccatum omnino non admitit, aut certe admissum et poenitendo punit, et confitendo expellit: si tamen gloria etiam nostra haec est, testimonium conscientiae nostrae. Quod si quispiam confiteri confunditur id quoque, unde compungitur, talis pudor peccatum adducit, et gloriam de conscientia perdit, quando malum quod ex profundo cordis compunctio conatur expelere, pudor ineptus obstruso labiorum ostio non permittit exire; cum cum exemplo David dicere ; potius oporteret: Et labia mea non prohibebo, Domine tu scisti (Psal. XXXIX, 10). Qui et seipsum redarguens, puto super hujuscemodi stulto et irrationabili pudore, Quoniam tacui, inquit, inveteraveverunt ossa mea (Psal. XXXI, 3). Unde et optat ostium , poni circumstantiae labiis suis (Psal. CXL,3), ut oris januam et aperire confessioni, et defensioni claudere norit. Denique et aperte hoc ipsum orans petit a Domino, sciens nimirum, quia confessio et magnificentia opus ejus (Psal. cx, 3). Et quod videlicet nostram malitiam, et quod aeque divinae bonitatis et virtutis magnificentiam minime tacemus, magnum , quidem geminae confessionis bonum, sed Dei est donum. Ait itaque : Non declinescor meum in verba malitiae ad excusandas excusaltiones in peccatis (Psal. CXL, 4). Quamobrem ministros verbi sacerdotes caute necesse est ad utrumque vigilare sollicitos, quo videlicet delinquentium cordibus tanto moderamine verbum timoris et contritionis infligant, quatenus eos nequaquam a verbo confessionis exterreant; sic corda aperiant, ut ora non obstruant; sed nec absolvant etiam compunctum, nisi viderint et confessum : quandoquidem corde creditur ad justitiam, ore autem confessio fit ad salutem. Alioquin a mortuo, tanquam qui non est perit confessio (Eccli. XVII, 26). Quisquis igitur verbum in ore habet, et in corde non habet, aut dolosus est aut vanus : quisquis vero in corde, ct non in ore, aut superbus est, aut timidus.

CAPUT XIII

De Bethania

Sane non omnino (etsi multum festinem) debeo transire silenter domum obedientiae, Bethaniam videlicet, castellum Mariae et Marthae, in quo Lazarus est resuscitatus : ubi nimirum et utriusque vitae figura, et Dei erga peccatores mira clementia, necnon et virtus obedientiae una cum fructibus poenitentiae commendatur. Hoc ergo in loco breviter intimatum sufficiat, quod quidem nec studium bonae actionis, nec otium sanctae contemplationis, nec lacrymae poenitentis extra Bethaniam accepta esse poterunt illi, qui tanti habuit obedientiam, ut vitam quam ipsam perdere maluerit, factus obediens Patri usque ad mortem. Hae sune illae profecto divitiae, quas sermo propheticus ex verbo Domini pollicetur : Consolabitur, inquiens, Dominus Sion, et consolabitur omnes ruinas ejus; et ponet desertum ejus quasi delicias et solitudinem Jesus quasi hortum Domini gaudium et laetitia invenietur in ea, gratiarum actio, et vox laudis (Isa. LI,3). Haec igitur orbis deliciae, hic thesaurus coelestis, haec fidelium baereditas populorum, vestrae sunt, charissimi, credita fidei, vestrae prudentiae et fortitudini commendata. Tunc autem coeleste depositum secure et fideliter custodire sufficitis, si nequaquam de ipsa vestra prudentia vel fortitudine, sed de Dei tanlum adjutorio ubique praesumitis, scientes quia non in fortitudine sua roborabitur vir, et ideo dicentes cum propheta : Dominus firmamentum meum, et refugium meum, et liberator meus (Psal. XVII, 2): et illud, Fortitudinem meam ad te custodiam, quia Deus susceptor meus; Deus meu , misericordiae ejus praeveniel me (Psal. LVIII, 10, 11) ; et item : Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam (Psal. CXIII, 9) : ut in omnibus sit ipse benedictus, qui docet manus vestras ad praelium, et digitos vestros ad bellum (Psal. CXLIII,1).


Texte inspiré par la source suivante :

PATROLOGJJI TOMUS CLXXXII.
S. BERNARDHS ABBAS CLARJE-VALLENSIS.
EXGUDEBATUR ET VENIT APUD J.-P. MIGNE EDITOREM,
IH VIALMCTAWAMBOISE, PROPE PORTAMLUTETLE PARISIORUMIVLGO VENFEIi NOMINATAM,
SEU PETIT-MONTROUGE,
1854


  Accueil

  la premiere croisadela naissance de l'Ordre du Temple Les croisades 

une chevalerie ense et libroles mysteres templiersl'aneantissement

la resurrectionles roisun ordre regulierla malediction

l'attentat d'AnagniBulles pontificalesfleuron de la chevalerie

Le cantique des cantiquesla papauteL'epee du juste

fourniment du chevalierPamphlet

textes anciensL'influence d'Augustin

vieux français et langue romaneLes grands Maîtres

saint Bernard

La prière des templiers  

   

Le Templier de Dieucourriel

Per salut de nostras animas e de nostres paires


Histoire médiévale de l'Ordre du Temple est déclarée à la CNIL sous le N°1173720